Libusza swoimi dziejami sięga końca XIII w. Wieś lub rzeka wspomniana jest w dokumencie z roku 1336 r. Pierwsza, pewna już historyczna data z dziejów wsi to 9 września 1342 r., kiedy to król Kazimierz Wielki przeniósł wieś z prawa polskiego na średzkie. Ponownie ten król lokował wieś na prawie magdeburskim 30 września 1348 r. Już wtedy istniał kościół, obdarowany wówczas jednym łanem ziemi; był to prawdopodobnie kościół rektoralny, bo parafia powstała dopiero w drugiej połowie XIV w. W dokumencie z r. 1361 jest wspomniany Jakub, rektor kościoła w Libuszy. Drugi kościół w Libuszy został zbudowany w r. 1431, są też notatki, że kościół w Libuszy został zbudowany na początku XVI w. i konsekrowany w roku 1513. Ten kościół przetrwał do naszych czasów (do roku 1986).

Libusza należała do dóbr królewskich. Należała do kasztelani bieckiej i do diecezji krakowskiej. Od końca XVI w. istniało niegrodowe starostwo libuskie. Ludność zajmowała rolnictwem, a później także rzemiosłem. W roku 1755 wybuchł konflikt między ludnością Libuszy i okolicznych wsi a dzierżawcami dóbr królewskich, którzy nakładali wciąż nowe ciężary. Doprowadziło to do wybuchu powstania libuskiego. Dla uspokojenia chłopów wezwano nawet wojsko. Spór i powstanie zakończył sąd komisarski 1 grudnia 1758 r. Przywódców chłopskich skazano nawet na karę śmierci.

Po rozbiorach Libusza należała do Galicji i do nowo powstałej diecezji tarnowskiej (od roku 1796). Po roku 1805 została wcielona do diecezji przemyskiej aż do roku 1925, kiedy to znów Libusza wróciła do diecezji tarnowskiej.

W XIX w. w Libuszy i okolicy rozwinął się przemysł naftowy. Liczni mieszkańcy Libuszy pracowali w kopalnictwie naftowym, zwłaszcza we wschodniej Galicji, a także na miejscu. W Libuszy była jedna z pierwszych rafineria ropy naftowej. Silny związek mieszkańców Libuszy z górnictwem i przemysłem naftowym trwał do ostatnich przemian gospodarczych.

Na początku II wojny światowej, w dniu 7 września 1939 r., miała miejsce w Libuszy potyczka wojsk polskich z najeźdźcą, byli zabici i ranni. Po wojnie Libusza należała do powiatu gorlickiego i województwa rzeszowskiego, a od roku 1976 do województwa krośnieńskiego. W roku 1992 powstała nowa diecezja w Rzeszowie, do której została przyłączona Libusza. Po zmianach administracyjnych w roku 1999, Libusza należy do gminy Biecz, powiatu gorlickiego i do województwa małopolskiego.

 

Opracowano na podstawie:
1. Ks. Piotr Pabis – Zarys Dziejów Parafii Libusza (maszynopis) gdzie znajduje się bogata bibliografia
2. G. i T. Ślawscy: Dzieje Libuszy w okresie przedrozbiorowym – Rocznik

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym ta strona może działać.  Rozumiem  Więcej Informacji